x 

Winkelwagen is leeg
Cursus beheerder brandmeld- en ontruiminstallatie
De cursus Beheerder Brandmeldinstallaties is bestemd voor degene die door  de werkgever is aangesteld als
beheerder van een brandmeldinstallatie, voorheen genoemd “opgeleid persoon”.
Uitgangpunten van de leerstof zijn de normbladen:
 • NEN 2535:
  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen;
 • NEN 2654 -1:
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties
Aan de orde komen:

Beheer Brandmeldinstallaties

 • Wet- en Regelgeving
 • Normering
 • Certificering
 • Onderhoud en beheer

 Hardware Brandmeldinstallaties

 • Soorten van bewaking
 • Prestatie-eisen
 • Systeemopbouw
 • Doormeldingen
 • Bekabeling
 • Blusgasinstallaties, Ontruimalarminstallaties, Rookbeheersingssystemen, Sprinklerinstallaties
Beheerdersfunctie
 • Taken van de beheerder 
 • Het bedrijf als gebruiker 
 • Onderhoud- en installatiegegevens 
 • Logboek 
 • Periodieke controle en onderhoud
 • Deskundig onderhoud 
Praktijkgedeelte
Tijdens deze opleiding is er volop ruimte om te discussiëren en cases te ontwikkelen

Kosten
De kosten voor deze opleiding zijn € 525,00 excl. BTW. NVB leden prijs: € 475,00 excl. BTW
 
Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan deze cursus.

Cursusdatum
Voor data zie agenda. De locatie wordt aan de hand van de inschrijvingen bepaald.
De cursus kan ook in company worden gegeven.
Boeken
Voor deze opleiding ontvang je het lesboek "Beheerder Brandmeld en ontruiminstallaties”,
ISBN 978-94-90100-17-9 nodig, een uitgave van de NVB.


Copyright © 2022. All Rights Reserved.