x 

Winkelwagen is leeg

Opleiding Operationeel Hoofd BHV (Coördinator BHV)  

                          

De Operationeel Hoofd Bedrijfshulpverlening heeft goed inzicht in de eisen die in zijn bedrijf aan de bedrijfshulpverlening moeten worden gesteld.

Doelgroep:
Leidinggevenden van BHV-organisaties in bedrijven met een gering risicoprofiel. Operationeel Hoofd BHV'ers komen ook voor in complexere organisaties, waar zij deeltaken van het Strategisch Hoofd BHV overnemen.

Leerdoelen:
Taak en plaats Operationeel Hoofd BHV

  • Wet- en regelgeving
  • Leidinggeven en communicatie
  • Brandpreventie en veiligheid
  • Externe hulpverlening (GRIP-systeem)
  • Risicokwantificering

Opzet van de opleiding Operationeel Hoofd BHV: De opleiding wordt gegeven in twee dagen. Aan het einde van de tweede cursusdag wordt er een examenopdracht uitgedeeld en een schriftelijk examen afgenomen.

Eerste dag:

  • Risicomanagement & Ongevalsmodel

Risico analyse
Risico Matrix
Fine & Kinney
Risicomanagement
Veiligheidscultuurladder

  • Brandpreventie en veiligheidsvoorzieningen

Tweede dag:

  • Wet en Regelgeving
  • Leidinggeven & communicatie
  • Crisismanagement

De cursusplaats wordt afhankelijk van de aanmeldingen vastgesteld en gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Certificatie
De opleiding Operationeel Hoofd BHV leidt op tot het NVB/KIWA certificaat Operationeel Hoofd BHV (CBHV). Succesvol afgeronde examens leiden tot het Euro-Certificaat van Vakbekwaamheid (NEN-EN ISO 17024). De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.


                                                                                               

Data cursussen zie agenda


Copyright © 2022. All Rights Reserved.