x 

Winkelwagen is leeg

Cursus Praktijk Brandveiligheid voorheen Bouwbesluit 2012

 Opleiding

De cursus gaat in op de verantwoordelijkheden van de eigenaar/gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van gebouwen. Er wordt aandacht besteed aan het ’normale gebruik’ binnen de activiteiten van de gebruiksfunctie, bijvoorbeeld: vluchtwegen, brandmeldinstallatie, noodverlichting, blusmiddelen. Daarnaast wordt ingegaan op de gebruiksmelding en de omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de relatie met andere wet- en regelgeving.
•    Voorkomen en beperken van brand 
•    Tijdig vaststellen van brand 
•    Vluchten bij brand 
•    Bestrijden van brand 
•    Vergunningen
Voor wie
Je werkt in een klein tot middelgroot bedrijf en je bent aangewezen als facilitair medewerker, Hoofd Bedrijfshulpverlening, preventiemedewerker, gebouwbeheerder, hoofd technisch beheer. 
Inhoud
Tijdens de opleiding leer je meer over de volgende onderwerpen:

Dag 1:
Beleidsontwikkeling aan de hand van
•    Brandveiligheid
•    Wet- en regelgeving, normen
•    Bouwbesluit 2012
•    Brandveilig gebruik bouwwerken
•    Bedrijfshulpverlening 

 

Dag 2:
Uitvoeren van Brandveiligheid:
•    Beheersmaatregelen
•    Brandveiligheidsinstallaties
•    Verzekeringsaansprakelijkheid         

     Ontruimplannen NEN 8112             

                 Bouwbesluit  

Praktijkgedeelte
Tijdens deze tweedaagse opleiding is er volop ruimte om te discussiëren en cases te ontwikkelen

Kosten
De kosten van deze twee daagse opleiding per persoon zijn € 1075,00 excl. BTW. NVB leden prijs € 975,00 excl. BTW.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan deze cursus. 

Boeken
Voor deze opleiding heb je het Handboek Ins en outs Brandveilig gebruik bouwwerken volgens Bouwbesluit 2012 nodig, ISBN 978-94-90100-24-7 uitgave NVB.

 

Cursusdata
Voor data zie agenda . De cursusplaats hangt af van de vestigingplaats van de deelnemers en kan ook in company worden gegeven.


Copyright © 2022. All Rights Reserved.