x 

Winkelwagen is leeg
   

Strategisch Hoofd BHV      

       

"Het was leerzaam en leuk",  "Veel geleerd. Hartstikke goed!", "Goed verzorgde cursus."

"Prima docenten", "Ongewijzigd positief over cursussen van de NVB"

"De laatste dag is absoluut maximaal ‘leren’. Heel goed!"

"Heb met veel plezier deze cursus mogen volgen en de cursus als zeer compleet en verzorgt ervaren"

 

Data Strategisch Hoofd BHV:

Najaar 2020: 23 en 24 september, 7 en 8 oktober
Examen: 10 december

 

Het Hoofd BHV geeft beleidsmatig leiding aan een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Doelgroep:

Personen die beleidsmatig verantwoording  dragen voor de aansturing van een bedrijfshulpverleningsorganisatie in complexe organisaties.

Leerdoelen:

 • Taak en plaats Hoofd BHV
 • Risicomanagement- en processen
 • Arbozorgsysteem
 • Risicokwantificering en ongevalsmodellen
 • Besluiten nemen in crisissituatie
 • Mensgerichte nazorg en het omgaan met traumatische ervaringen
 • RI&E, restrisico's, maatgevende factoren, preventieve maatregelen
 • Promotie van het BHV-plan, PR en crisiscommunicatie
 • De opzet van het BHV-plan en de praktische invulling van de BHV-organisatie
 • BHV in relatie tot security en salvage
 • BHV-plan Arbo- en BHV-wetgeving
 • Wetgeving in relatie tot BHV
 • Instrumenten: Normen, CD RI&E

Opzet van Hoofd BHV leergang:

De leergang duurt 2 x 2 dagen. 
Per dag zijn er inleidingen afwisselend met praktijkgerichte oefeningen en opdrachten verzorgd door diverse vakspecialisten.
  

Na afloop van de leergang dient de cursist een scriptie te schrijven en deze wordt beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie. De cursist brengt een advies uit aan de directie van zijn bedrijf of instelling. Hierin beschrijft hij de huidige situatie en de noodzakelijk geachte aanpassingen. En adviseert over de noodzaak tot het eventueel opzetten c.q. het aanpassen van een Bedrijfshulpverleningsorganisatie voor het bedrijf of instelling.

Certificaat:

De leergang wordt met een gecertificeerd examen volgens ISO 17024 afgesloten. Voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat Hoofd Bedrijfshulpverlening (HBHV), dient er een scriptie gemaakt te worden en het schriftelijk en mondeling examen met goed gevolg te worden afgelegd.

 

Informeert u naar onze prijzen.

                                                   


Copyright © 2022. All Rights Reserved.