x 

Winkelwagen is leeg

Managementtraining Crisisbeheersing

Binnen veel organisaties is crisisbeheersing nog een onderbelicht fenomeen.
Er wordt veel gevraagd van uw organisatie en haar medewerkers wanneer uw organisatie geconfronteerd wordt met een grote calamiteit of crisis. Dit gaat verder dan een brandje blussen. Of u zo’n crisis het hoofd kunt bieden en hoe ernstig de nasleep van zo’n crisis is, hangt voor een groot deel af van de voorbereiding.
Hoofddoel van deze training is het Crisis Management Team (CMT) kennis te laten maken met crisisbesluitvormingsprocessen die gepaard gaan met een continuïteitscrisis op de locatie waar de Raad van Bestuur / Directie haar (hoofd)activiteiten uitvoert.

  • Hoe moet u in een crisisteam onder druk besluiten nemen?
  • Hoe gaat u om met medewerkers, klanten, familieleden, patiënten of studenten?
  • Wat vertelt u aan de pers? Hoe gaat u om met social media?
  • Hoe communiceert u met de hulpverleningsdiensten en het bevoegde gezag?
  • Hoe kunt u zo snel mogelijk na de crisis weer overschakelen naar een normale bedrijfsvoering?

 

Algemeen:
Hoe kunt u zich voorbereiden op een crisis of calamiteit?
1.    Keuze van een crisisorganisatiestructuur.
2.    Definiëren van de werkzaamheden van het CMT.
3.    Opstellen van een crisisbeschermplan.
4.    Verwerven en versterken van competenties.
5.    Borging van de voorbereiding. 

Back to basics:
Na afloop van de training moeten de deelnemers voldoende bagage hebben om zich verder te verdiepen in zaken met betrekking tot het continuïteitsplan in het algemeen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen CMT in het bijzonder.

Prijzen en cursusdata:
Voor data zie agenda. Tijd: 10.00 - 16.30 uur. Nadere specificaties ontvangt u twee weken voor aanvang. De kosten bedragen € 475,00 excl. BTW per deelnemer (bij een minimaal aantal van 6 deelnemers). NVB leden prijs: € 435,00 excl. BTW. De training kan op locatie gegeven worden.


Copyright © 2022. All Rights Reserved.