x 

Winkelwagen is leeg

Opleiding Preventiemedewerker 2 dagen

Opleiding

Iedere organisatie met meer dan 25 werknemers in dienst is verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven tot maximaal 25 werknemers mag de
werkgever zelf het takenpakket van de preventiemedewerker uitvoeren.
Dé preventiemedewerker bestaat niet. De cursus kan worden gevolgd als ééndaagse en
tweedaagse cursus. De ééndaagse cursus is vooral bedoeld voor bedrijven met een laag
risicoprofiel zoals kantoren en scholen.

Op de tweedaagse cursus wordt echter een bredere basis gelegd:
•    Meewerken aan het uitvoeren of opstellen van de RI&E en plan van aanpak
•    Adviseren van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging
•    Uitvoeren of meewerken aan het implementeren van het arbobeleid
•    Geven van voorlichting
•    Inzicht in PBM’s, brandveiligheid en gevaarlijke stoffen


Voor wie
Je werkt in een klein tot middelgroot bedrijf en je bent aangewezen als preventiemedewerker.

Inhoud
Tijdens de opleiding leer je meer over de volgende onderwerpen:

Dag 1:
Module Wettelijk kader 1,5 uur
•    Arbowet (en de verplichtingen die daaruit voortkomen), Bouwbesluit,  Wabo, Poortwachter
•    Rol OR / PVT
•    BHV-beleid
Module risicoanalyse 1,5 uur
•    Risicoanalyse, risicomatrix, Fine & Kinney, Bow-tie

Module RI&E 1,5 uur
•    Uitvoeren van Risico inventarisatie & evaluatie en Plan van Aanpak

Module Arbeidshygiëne 1,5 uur
•    Beheersmaatregelen (arbeidshygiënische strategie)
•    Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Dag 2:
Module Brandveiligheid 3 uur
•    Brandveiligheid,
•    Ontruimplannen
•    Gevaarlijke stoffen

Module Algemene Veiligheid 3 uur
•    Arbozorgsystemen
•    Opslag en Intern Transport

                                   Preventiemedewerker                        

Praktijkgedeelte

Tijdens de lessen zullen van verschillende onderwerpen cases worden gemaakt die afgeleid zijn van bedrijfssituaties.

Kosten
De cursuskosten voor de tweedaagse cursus bedragen per kandidaat € 1090,00 excl. BTW examen en cursusboek.NVB leden prijs € 995,00 excl. BTW.

Cursusdata
Voor data zie de agenda. De cursusplaats hangt af van de vestigingplaats van de deelnemers en kan ook in company worden gegeven.


Copyright © 2022. All Rights Reserved.