NVB Examen

De NVB neemt onafhankelijk examens af van de BHV-opleidingen die door opleidingsinstituten zijn gegeven. Hoewel NVB bij voorkeur examineert onder ISO 17024 zijn er opdrachtgevers, die de voorkeur geven aan een eenvoudige niet-gecertificeerde examentoets voor o.a. Bedrijfshulpverlener Basis. De NVB stelt hiervoor toetsmateriaal beschikbaar. Geslaagde kandidaten ontvangen het NVB-certificaat.
Bijvoorbeeld: het examen van de Bedrijfshulpverlener Basis opleiding bestaat uit twee onderdelen:

  • het verlenen van eerste hulp
  • beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming

De examens bestaan uit een theoretisch en een praktijkdeel.
Het theorie-examen bestaat uit twintig meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren.Cursisten behalen een NVB-Certificaat als zij alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten.

download_blue

NVB examenaanvraag formulier Bedrijfshulpverlening

Formulier Deelnemerslijst voor examen en hercertificatie

Aanvraag formulier hercertificatie

 

NVB examen protocol BHV juli 2017 (pdf)

NVB Bijlage A t/m C certificatieschema BHV (pdf) 

NVB Bijlage F Profiel Instructeur BHV (pdf)

NVB certificatieschema Preventiemedewerker (pdf)

NVB certificatieschema Beheerder Brandmeldinstallaties (pdf)

NVB certificatieschema Adembescherming (pdf)

 nvb_logo_met 1 tekstregel_rechts_def