NVB Examen

De NVB neemt onafhankelijk examens af van de BHV-opleidingen die door opleidingsinstituten zijn gegeven. Hoewel NVB bij voorkeur examineert onder ISO 17024 zijn er opdrachtgevers, die de voorkeur geven aan een eenvoudige niet-gecertificeerde examentoets voor o.a. Bedrijfshulpverlener Basis. De NVB stelt hiervoor toetsmateriaal beschikbaar. Geslaagde kandidaten ontvangen het NVB-certificaat.
Bijvoorbeeld: het examen van de Bedrijfshulpverlener Basis opleiding bestaat uit twee onderdelen:

  • het verlenen van eerste hulp
  • beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming

De examens bestaan uit een theoretisch en een praktijkdeel.
Het theorie-examen bestaat uit twintig meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren.Cursisten behalen een NVB-Certificaat als zij alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten.

download_blue 

Bedrijfshulpverlening

NVB examenaanvraag formulier Bedrijfshulpverlening

Formulier Deelnemerslijst voor examen BHV en hercertificatie BHV

Aanvraag formulier hercertificatie BHV

NVB examen protocol BHV juli 2017 (pdf)

 

Kinder EHBO (AZKO)

Beoordelingsformulier AZKO

Aanvraag formulier examen Kinder EHBO AZKO

Formulier Deelnemerslijst voor examen Kinder EHBO en hercertificatie Kinder EHBO

Aanvraag formulier hercertificatie Kinder EHBO

NVB certificatieregeling Kinder EHBO (AZKO) (pdf)

 

Certificatieschema's

NVB Bijlage A t/m C certificatieschema BHV (pdf) 

NVB Bijlage F Profiel Instructeur BHV (pdf)

NVB certificatieschema Preventiemedewerker (pdf)

NVB certificatieschema Beheerder Brandmeldinstallaties (pdf)

NVB certificatieschema Adembescherming (pdf)

 

 nvb_logo_met 1 tekstregel_rechts_def