Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 11

25
Hoofdstuk 1 Wettelijke kaders
1.4.3 Gebruiksmelding
Bouwbesluit 2012 Artikel 1.18: Gebruiksmelding
Een gebruiksmelding is nodig als één van de volgende situaties zich
voordoet:
1. Er is sprake van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur.
2. Een bouwwerk waarin 50 of meer personen tegelijkertijd kunnen
verblijven, behalve in een één of meergezinswoning of in een tunnel
bestemd voor gemotoriseerd verkeer.
3. Als gebruik is gemaakt van artikel 1.3 (gelijkwaardige oplossing) in
verband met een in hoofdstuk 6 of 7 van het Bouwbesluit 2012 gegeven
voorschrift.
1.4.4 Verbod op roken en open vuur
Bouwbesluit 2012 Artikel 7.2: Verbod op roken en open vuur
1. Het is verboden te roken of open vuur te hebben:
a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke
stof
b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een
brandgevaarlijke stof kan veroorzaken, en
c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke
stof.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt goed zichtbaar
aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool
overeenkomstig NEN 3011.
De symbolen waar in lid 2 op gedoeld wordt :
Verboden voor open vuur
Roken verboden
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook