Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 12

37
Hoofdstuk 2 Brandpreventie en Brandveiligheidsvoorzieningen
Hoofdstuk 2 Brandpreventie en Brandveiligheids­
voorzieningen
2.1 Brandmeldcentrales
Brandveiligheid is in onze samenleving een onderwerp dat door overheid
en verzekeraars met allerlei maatregelen en voorschriften omgeven wordt.
De impact van een ongecontroleerde brand kan heel desastreuze gevolgen
hebben. Voorbeelden van Moerdijk, Enschede en Volendam tonen aan wat
de gevolgen zijn voor direct betrokkenen en de omgeving. Mensen worden
verrast en staan vaak machteloos, zeker als het ’s nachts plaatsvindt.
Naast de normen die uitgegeven worden door NEN in Delft, kunnen niet
onvermeld blijven de inspanningen die een drietal landelijke organisaties op
dit gebied doen:
CCV : het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
NVBR : de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en
Rampenbestrijding
VEBON : de branchevereniging van bedrijven die gespecialiseerd zijn in
brandveiligheid en beveiligingsvraagstukken.
2.1.1 Soorten van bewaking
Bij de functionaliteit van een brandmeldinstallatie zijn een aantal keuzes
mogelijk. Deze keuzes worden opgenomen in het programma van eisen.
Doorgaans zal de brandweer bepalen welke van onderstaande mogelijkheden
gebruikt mogen worden. Hierbij is het Bouwbesluit de wettelijke basis. In de
gemeentelijke bouwverordening wordt verwezen naar het Bouwbesluit, waar
de volgende soorten van bewaking worden onderscheiden:
• volledige bewaking
• gedeeltelijke bewaking
• ruimtebewaking (in relatie tot het vluchten)
• ruimtebewaking (specifieke ruimte)
• objectbewaking
• niet automatische bewaking
• een combinatie van bovenstaande bewakingsvormen.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook