Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 13

78
Praktijkboek Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012
Uit: brochure Brandveiligheid in Bouwbesluit 2012.
Als preventieve voorzieningen niet in stand worden gehouden kan dit bij
brand ernstig gevaar opleveren. Kleefmagneten zijn technische voorzieningen
die ervoor zorgen dat een deur tijdens het normaal gebruik in geopende
stand wordt vastgehouden, maar dat deze dichtvalt zodra er rook wordt
gedetecteerd.
In Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften gegeven aan beschermd
subbrandcompartiment ten aanzien van:
• wanneer een beschermd subbrandcompartiment aanwezig moet zijn
• de maximale omvang van een beschermd subbrandcompartiment
• de WBDBO ten opzichte van andere ruimten binnen het brandcomparti-
ment waarin het beschermd subbrandcompartiment ligt
• de route vanaf de uitgang van een beschermd subbrandcompartiment.
2.11.1 Aanwezigheid beschermd subbrandcompartiment
De volgende ruimten en gebieden moeten volgens afdeling 2.11 van
Bouwbesluit 2012 in een beschermd subbrandcompartiment liggen:
• een verblijfsgebied van een woonfunctie
• een bedgebied van een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang of van en
gezondheidszorgfunctie
• een cel
• een logiesverblijf.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17
Powered by FlippingBook