Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 14

104
Praktijkboek Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012
het gebruik en de aanwezige goederen. Dat wordt onder andere vastgelegd in
het zogenaamde uitgangspuntendocument (UPD). In dit programma van eisen
wordt ook de ontwerpnorm vastgesteld.
Sprinklerpomp
Om te voorkomen dat onbevoegden de installatie buiten werking zetten,
worden de handwielen van de essentiƫle afsluiters voorzien van een
kettingbeveiliging. In sommige gevallen in combinatie met elektronische
standbewaking. Ook tijdens een calamiteit is de bediening van de installatie,
waaronder het uitschakelen voorbehouden aan geautoriseerde personen. Het
uitschakelen van de installatie kan alleen ter plekke en handmatig!
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17
Powered by FlippingBook