Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 15

151
Hoofdstuk 4 Vluchten bij brand
4.2.3 Luid alarminstallaties
Afhankelijk van het ontruimingsgebied wordt een luid alarminstallatie
ingedeeld in een:
• luid alarm A-installatie
• luid alarm B-installatie
Kenmerken van een luid alarm A- installatie
Een alarm A installatie is uitgevoerd met een gesproken woord en mag ook
voor andere doeleinden als omroep en muziek worden gebruikt.
Specifieke kenmerken van een luid alarm A-installatie zijn:
• de ontruimingsalarminstallatie wordt als een automatische brandbeveili-
gingsinstallatie gekoppeld aan een automatische brandmeldinstallatie
• de installatie moet een combinatie van een toonsignaal en een gesproken
bericht kunnen uitzenden
• het ontruimingssignaal en de gesproken berichten worden in de centrale
eenheid opgeslagen en gegenereerd
• de voeding van de centrale eenheid en de voeding van de brandmeldcen-
trale worden gescheiden uitgevoerd.
Schematische opbouw van een ontruimingsalarminstallatie type A
Legenda:
* Op zowel kortsluiting als draadbreuk bewaakte verbinding
--- Grens van apparatuur volgens NEN-EN 54-1
A Automatische brandmelder
B Brandmeldcentrale
BPBedieningspaneel
C Luidsprekers
D (Rode) handbrandmelder
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17
Powered by FlippingBook