Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 16

156
Praktijkboek Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012
tot de geselecteerde groep behoren voor wie het bericht is bestemd. Een
installatie met gesproken berichten moet worden uitgevoerd als een luid
alarm A-installatie.
In de NEN 2575 wordt verder aangegeven waarmee kan worden bepaald
welke soort ontruimingsinstallatie in een bouwwerk noodzakelijk is.
Vanuit bedrijfstechnisch oogpunt kiezen gebruikers/ eigenaren van de
gebouwen soms vrijwillig voor een brandmeld- en of ontruimingsinstallatie.
Dit kan het geval zijn bij een kostbare inventaris en of bij een lage bezetting.
Wanneer een adequate ontruiming kan plaatsvinden zonder een
ontruimingsalarminstallatie, kan een beroep gedaan worden op de
gelijkwaardigheidsbepaling als bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit
2012. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een situatie die overzichtelijk is
met weinig omgevingslawaai en een goede akoestiek.
4.2.5 Beslisdiagram verplichting ontruimingsinstallatie en ontruimplan
Vanuit bedrijfstechnisch oogpunt kiezen gebruikers/ eigenaren van de gebouwen soms
vrijwillig voor een brandmeld- en of ontruimingsinstallatie. Dit kan het geval zijn bij een
kostbar inv t ris en of bij een lage bezetti g.
Wanneer een adequate ontruiming kan plaatsvinden zonder een ontruimingsalarminstallatie,
kan een beroep gedaan worden op de gelijkwaardigheidsbepaling als bedoeld in artikel 1.3
van het Bouwbesluit 2012. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een situatie die
overzicht lij is met weinig omgevingslawa i en een goede akoestiek.
4.2.5 Beslisdiagram verplichting ontruimingsinstallatie en ontruimplan
4.2.6 Vaststellen van het type ontruimingsalarminstallatie
Er bestaan twee soorten luid alarminstallaties.
de A-installatie,
de B- installatie
Een A-installatie is speciaal als ontruimingsalarminstallatie met gesproken berichten
ontworpen. De ontruimingsalarminstallatie wordt veelal gekoppeld aan een autonome
brandmeldinstallatie. Het ontruimingssignaal wordt in de centrale eenheid gegenereerd.
Een B-installatie is een ontruimingsalarminstallatie met slow-whoop signaalgevers welke is
Bijlage 1
Stel gebouwfunctie en
grenswaarden vast
Is voor gebouwfunctie en
grenswaarde enige
bewakingsvorm voorge-
schreven vlgs bijlage 1
artikel 6.20 lid 1-b
Voldoet de hoogste vloer
aan de grenswaarde
artikel 6.20 lid 1-a
Is er sprake van één
vluchtroute
artikel 6.20 lid 1-c
Is er een verplichte
aanwijzing voor
bewaking en
doormelding volgens
bijlage 1
artikel 6.20 lid 1-a
Voldoet de oppervlakte
aan de grenswaarde
volgens bijlage 1
Verplichte bewaking én
doormelding volgens
bijlage 1
artikel 6.23 lid 1
Verplichte ontruimings-
alarminstallatie
Geen brandmeld- en
ontruimalarminstallatie
noodzakelijk
artikel 6.23 lid 6
Ontruimplan verplicht
Artikel 6.20 lid 5 a,b,c
Is een van deze artikelen
van toepassing
nee
ja
ja
ja
ja
ja
Artikel 6.20 lid 5
Verplichte ruimtelijke
bewaking
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17
Powered by FlippingBook