Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 17

165
Hoofdstuk 4 Vluchten bij brand
4.3.3 Wetten, Normen
Bouwbesluit 2012
In het Bouwbesluit 2012 staan – in de vorm van functionele en prestatie-eisen
– de minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot veiligheid,
gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit
definieert ook eisen voor noodverlichting. In het Bouwbesluit staat dat de
eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid in een gebouw.
Bouwbesluit 2012 Artikel 6.2: Verlichting
1. Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer
gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.
3. Een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een
gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m
2
heeft in een boven het
meetniveau gelegen functieruimte een verlichtingsinstallatie die een op
de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.
4. Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert heeft
een verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het tredevlak gemeten
verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 17
Powered by FlippingBook