Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 4

9
Inhoud
2.9 Brandcompartimenten
71
2.9.1 De aanwezigheid van een brandcompartiment
72
2.9.2 De maximale omvang van een brandcompartiment
72
2.9.3 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
74
2.10 Subbrandcompartimenten
74
2.10.1 De aanwezigheid van een subbrandcompartiment
74
2.10.2 Omvang subbrandcompartiment
75
2.10.3 Rookdoorlatendheid
75
2.11 Beschermd subbrandcompartiment
76
2.11.1 Aanwezigheid beschermd subbrandcompartiment
78
2.11.2 Omvang van een beschermd subbrandcompartiment
79
2.11.3 Beperking gebruiksoppervlakte van een beschermd
subbrandcompartiment
80
2.11.4 Permanente bewaking bij een gezondheidszorgfunctie
80
2.11.5 De WBDBO van beschermd subbrandcompartiment
80
2.11.6 Route vanaf de uitgang beschermd subbrandcompartiment 80
2.12 Brandveiligheid van inrichtingselementen
80
2.13 Brandveilige aankleding
81
2.14 Verbod op roken en open vuur
83
2.15 Veilig gebruik van verbrandingstoestellen
84
2.16 Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand
85
2.17 Beperking van gevaar voor letsel
86
Hoofdstuk 3 Bestrijden van Brand
89
3.1 Handmatig bestrijden van Brand
89
3.1.1 Het gebruik van kleine blusmiddelen
90
3.1.2 De vaste brandslanghaspel
91
3.1.3 Draagbare blustoestellen
92
3.1.4 Elektriciteitskasten en hoogspanningsruimtes
98
3.1.5 Verplicht onderhoud kleine blusmiddelen
98
3.1.6 REOB-bedrijven
99
3.1.7 Keuringsplicht
100
3.1.8 Brandklassen
101
3.1.9 Brandblussers in particuliere woningen
101
3.2 Automatisch bestrijden van brand
101
3.2.1 Brandblusinstallaties en Bouwbesluit 2012
102
3.2.2 Sprinklerinstallaties
102
3.2.3 Watermistinstallatie
105
3.2.4 Blusgasinstallaties
113
3.3 Droge blusleiding en pompinstallaties
115
3.3.1 Droge blusleiding in gebouwen
115
3.3.2 Hogedruk droge blusleiding
117
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...17
Powered by FlippingBook