Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 5

10
Praktijkboek Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012
3.3.3 Pompinstallatie
118
3.3.4 Bluswatervoorziening
118
3.3.5 Brandkranen
119
3.4 Rook- en warmteafvoerinstallaties
120
3.5 Brandweeringang
122
3.5.1 Bereikbaarheid bouwwerk
123
3.6 Brandweerlift
123
3.7 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen
125
3.8 Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten.
125
3.9 Bereikbaarheid en locatiekaart
126
3.9.1 Bereikbaarheidskaarten in het veiligheids-perspectief
127
3.9.2 Soorten risico’s
127
3.9.3 Vergunningen
127
3.9.4 Onvolledige informatie
128
3.9.5 Digitaal of hardcopy
128
3.9.6 Actualiseren van gegevens
129
3.9.7 Voorbeeld van een bereikbaarheidskaart
129
3.10 Aanvalsplannen
131
3.11 Verwijzingen
134
Hoofdstuk 4 Vluchten bij brand
135
4.1 Ontruimen
135
4.1.1 Voorbeeld van een ontruimplan volgens NEN 8112
135
4.1.2 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en
aanvalsplattegronden volgens NEN 1414
145
4.1.1 Voorbeeld van een aanvalsplattegrond
148
4.2 Ontruimingsinstallaties
148
4.2.1 Soorten alarm
149
4.2.2 Typen ontruimingsinstallaties
150
4.2.3 Luid alarminstallaties
151
4.2.4 Stil alarminstallaties
153
4.2.5 Beslisdiagram verplichting ontruimingsinstallatie
en ontruimplan
156
4.2.6 Vaststellen van het type ontruimingsalarminstallatie
157
4.3 Noodverlichting en vluchtwegaanduiding
160
4.3.1 Een praktische benadering van complexe materie
160
4.3.2 Termen en definities
162
4.3.3 Wetten, Normen
165
4.3.4 Noodverlichting Centraal-Decentraal
168
4.3.5 Stappen in een noodverlichtingsplan
169
4.3.6 Projecteren van Noodverlichting
172
4.3.7 Randvoorwaarden
174
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...17
Powered by FlippingBook