Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 6

11
Inhoud
4.3.8 Checklist
176
4.3.9 Beheer van noodverlichtingsinstallaties
176
4.3.10 Logboek noodverlichting
176
4.3.11 Nieuwe regelgeving noodverlichting Bouwbesluit 2012 177
4.3.12 Nieuwe technologie
179
4.3.13 Flitsende noodverlichting
180
4.2.14 Tritium Lights verlichte vluchtrouteaanduidingen.
181
4.3.15 Vluchtwegaanduiding en Veiligheidssymbolen
volgens NEN-EN-ISO 7010
182
4.4 Vluchtroutes
186
4.4.1 Vereenvoudiging in Bouwbesluit 2012
186
4.4.2 Een nieuwe systematiek
186
4.4.3 De nieuwe systematiek op hoofdlijnen
187
4.4.4 Verdere beperking van uitbreiding van brand en de
verspreiding van rook (Afdeling 2.11)
188
4.4.5 Bestaande bouw
189
4.4.6 Vluchtroutes (Afdeling 2.12) Beschermde route
190
4.4.7 Loopafstanden vluchtroutes
190
4.4.8 Opvang- en doorstroomcapaciteit
191
4.4.9 Gebruik van een vluchtroute buiten de brandruimte
191
4.5 Nooduitgangen
193
4.5.1 Deuren in vluchtroutes
193
4.5.2 Zelfsluitende deuren
196
4.5.3 Vastzetten zelfsluitende deuren (constructieonderdelen) 197
4.6 Opstelling zitplaatsen en breedte gangpaden
198
4.6.1 Opstelling zitplaatsen
198
4.6.2 Breedte gangpaden
201
4.7 Restrisico’s veilig vluchten bij brand
202
4.8 Verwijzingen
203
Hoofdstuk 5 Overige brandveiligheid
205
5.1 Evenementen
205
5.2 Indeling en identificatie Gevaarlijke stoffen
206
5.2.1 Globally Harmonized System GHS
207
5.2.2 Signaalwoorden, gevarenaanduiding en
voorzorgmaatregelen
210
5.2.3 Opslag van brandgevaarlijke stoffen
211
5.2.4 Brand- en milieugevaarlijke stoffen
211
5.2.5 Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen
213
5.2.6 Identificatie transport
215
5.2.7 PGS richtlijnen
218
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...17
Powered by FlippingBook