Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 8

13
Hoofdstuk 1 Wettelijke kaders
Hoofdstuk 1Wettelijke kaders
Inleiding
Brandveiligheid is net zoals algemene veiligheid een onderwerp van wet- en
regelgeving. De wetgever bepaalt aan welke eisen voldaan moet worden. Vaak
zijn de eisen in die wetten heel duidelijk. Zo zegt artikel 3 van het reglement
verkeersregels en verkeerstekens dat bestuurders verplicht zijn zo veel
mogelijk rechts te houden. Niet altijd is de wet zo eenduidig. Als in artikel
15 van de Arbowet staat dat Bedrijfshulpverleners hun taken naar behoren
moeten kunnen vervullen, dan begint er al wat ruis te ontstaan, want hoe leg
je “naar behoren” uit?
In zo’n tekst zit duidelijk interpretatieruimte. Er zijn meer artikelen in
de Arbowet die doelvoorschriften zijn waarin niet precies beschreven
wordt hoe je dat doel moet bereiken. De Arbowet wordt daarom ook een
kaderwet genoemd en is opgebouwd uit doelvoorschriften en procesnormen.
Uiteindelijk gaat het er in wetgeving om, dat veiligheid voorop staat. Voor
zover wetten en regels de veiligheid dienen, kan dat alleen gerealiseerd
worden als ze worden nageleefd en als naleving kan worden afgedwongen
door handhaving. Vindt de overheid dat wetten en regels onvoldoende worden
nageleefd, dan kan zij ingrijpen in de activiteiten door het aanpassen van
vergunningen, het geven van aanwijzingen en het opleggen van boetes.
Veiligheidssystemen kunnen een uitermate geschikt middel zijn om
veiligheid op een niveau te brengen en te houden. Een kwaliteitssysteem dat
daarbij veel toegepast wordt is de Demingcirkel.
Plan
Check
Do
Act
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook