Nieuws

Naast nieuwsberichten op onze site en in onze nieuwsbrief, kunt u ook meer nieuws en uitgebreide informatie

vinden in het Hulpverleners Magazine.


Netwerkdag 11 september 2018

Op 22 november 2017 organiseert de NVB weer de jaarlijkse netwerkdag voor haar leden, Hoofden BHV en andere belangstellenden. Voor deze netwerkdag zijn we weer op zoek gegaan naar een mooie locatie met interessante aspecten op het gebied van bedrijfshulpverlening. De locatie voor deze dag is het Provinciehuis in Groningen geworden.

Het programma volgt binnen kort.
 

Indien u ook deze netwerkdag wilt bezoeken, kunt u zich HIER aanmelden.
 
De prijs van de netwerkdag 2018 is:
 
€   50,00 excl. Btw per persoon voor NVB leden
€ 145,00 excl. Btw per persoon voor niet leden 


Afscheid Max de Ruiter

Op donderdag 12 mei is er, na de algemene ledenvergadering van de NVB, afscheid genomen van Max de Ruiter.

Max was de drijvende kracht achter de Management Leergang Hoofden BHV. Vanaf het ontstaan van de cursus tot heden was Max daar erg nauw bij betroken.
Mede onder zijn bezielende leiding is crisis management beheersing op de kaart gezet binnen BHV Nederland.

Tijdens de Leergang leergang werd er ook uitgebreid stil gestaan bij het onderdeel crisismanagemant dat hij op een enthousiaste wijze  doorspekt met Rotterdamse humor bracht. 

Daarnaast heeft Max ook deel uitgemaakt van het bestuur van de NVB en had hij namens het NVB zitting in het College van deskundigen bij de Kiwa.

De voorzitter onderstreepte dit door na de ALV een geschenkbon aan Max te overhandigen.

 

Afscheid Max de Ruiter 1cm


Basis lesboek BHV vernieuwd

 

Sinds april is het lesboek Basis BHV aangepast aan de nieuwe richtlijnen van de NRR en het Oranje Kruis.

Dit boek is te bestellen in onze webshop.

 


 

Workshop NEN 8112

De NEN 8112 is de opvolger van de NTA 8112 serie. In deze workshop wordt de NEN 8112 uitgediept. Deze middag is bestemd voor iedereen die bij de ontruiming van een gebouw betrokken is zoals Hoofd BHV, Coördinator BHV, Hoofd Facilitair, Preventiemedewerker en Gebouweigenaar en of huurder etc.
Onderwerpen zijn o.a.:

 

  • Verplichting voor ontruimplannen volgens Bouwbesluit 2012
  • Checklist Ontruimplan  -  Aandachts– en knelpunten inventariseren
  • Opzet van een ontruimingsplan (incl. NEN 1414)  

 

datum: zie agenda
tijd: 13.00 – ca. 16.30 uur

Locatie: afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers.

 

Aanmelden voor de Workshop NEN 8112