x 

Winkelwagen is leeg

 BIEDEN NVB-LEDEN EEN GOEDE EN VOORDELIGE ONGEVALLENVERZEKERING VOOR BHV'ERS AAN.


De Ongevallenverzekering voor bedrijfshulpverleners is een verzekering van Centraal Beheer, die de NVB tegen exclusieve voorwaarden aanbiedt aan alléén NVB-leden.

Het is een relatief voordelige verzekering die u voor de bedrijfshulpverleners van uw bedrijf kunt sluiten.
Omdat de sociale zekerheid steeds meer een bodemvoorziening wordt, kan de Ongevallenverzekering een welkome aanvulling hierop zijn. De basisverzekering bestaat uit een kapitaal bij overlijden en een kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid.
Met het kapitaal bij overlijden kunnen bijvoorbeeld de kosten van de begrafenis of crematie, eventueel aflossing hypotheek, leningen of kinderopvang worden betaald. Met het kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid kunnen bijzondere kosten die voor rekening van de verzekerde blijven, bijvoorbeeld aanpassing van de woning of auto, bekostigd worden.


Er kan gekozen worden voor een andere begunstigde dan de bedrijfshulpverlener, namelijk het bedrijf, bijvoorbeeld als de bedrijfshulpverlener al een Ongevallenverzekering heeft.

Dekking
De verzekering dekt het risico van ongevallen die de verzekerde overkomen bij de uitoefening van zijn functie als lid van de bedrijfshulpverleningsploeg, bij oefeningen, bij wedstrijden, bij het volgen van cursussen of het bijwonen van vergaderingen, voor zover deze activiteiten op de bedrijfshulpverlening betrekking hebben.
Voorts dekt de verzekering het risico van ongevallen, die de verzekerde overkomen bij het gaan naar en komen van de plaats waar de eerdergenoemde activiteiten plaatsvinden. Een uitgebreide beschrijving van de dekking is te vinden in de polisvoorwaarden, die u kunt opvragen bij de NVB.

Aanmelding
U kunt uw BHV-ers aanmelden voor deze verzekering door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. Wij ontvangen dit formulier via email en de NVB stuurt u daarna een bevestiging van de verzekering, alsmede een factuur.

Per bedrijfshulpverlener kunt u kiezen uit de volgende drie pakketten.

Verzekerde bedragen  Pakket 1  Pakket 2  Pakket 3
 Kapitaal bij overlijden  € 28.361,26  € 42.541,90  € 56.722,53
 Kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid  € 56.722,53  € 85.083,79  € 113.445,05
 Premie per persoon/per jaar  € 3,65  € 5,20  € 6,70

Aanmelden 


Copyright © 2022. All Rights Reserved.