x 

Winkelwagen is leeg

Praktijkboek Brandveiligheid volgens Bouwbesluit

Verkoopprijs: € 81,75
Verkoopprijs zonder BTW: € 75,00
Leden korting
Bedrag BTW€ 6,75
Levertijd_groen.jpg
Beschrijving

Het Praktijkboek Brandveiligheid is een uitwerking van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012.

Het boek gaat in op de verantwoordelijkheden van de eigenaar/gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van gebouwen. Het boek bevat 243 bladzijden aan brede informatie voor ieder die in of met brandpreventie werkzaam is: brandpreventisten, veiligheidskundigen, hoofden en coördinatoren BHV, facilitaire medewerkers, enzovoort. Er wordt aandacht besteed aan het ’normale gebruik’ binnen de activiteiten van de gebruiksfunctie, bijvoorbeeld: vluchtwegen, brandmeldinstallatie, noodverlichting, blusmiddelen. Daar waar nu al duidelijk is dat wetgeving in een overgangstermijn zit, wordt al gewerkt met de nieuwe voorschriften zoals: ISO 7010, het GHS-systeem en P en H zinnen bij gevaarlijke stoffen.

Aan de orde komen:
Wettelijke kaders

Woningwet,

 • Bouwbesluit
 • Wabo
 • Burgerlijk wetboek
 • Arbowet,
 • Wet Veiligheidsregio’s

  Brandpreventie en brandveiligheidsvoorzieningen

Brandmeldcentrales (Systeemopbouw, doormeldingen, soorten melders)

 • Compartimentering (Brand-, subbrand-, beschermd subbrandcompartimment)
 • Brandveilige aankleding

  Bestrijden van brand 

Handmatig bestrijden van brand

 • Automatisch bestrijden van brand (Sprinkler, busgas, watermist)
 • Droge blusleidingen, Pompinstallaties
 • Rook- en warmteafvoer
 • Brandweeringang, brandweerlift
 • Aanvalsplannen, Bereikbaarheidskaart

  Vluchten bij brand 

Ontruimen

 • Noodverlichting

 • Vluchtroutes

 • Nooduitgangen

 • Opstellen van stoelen en gangpaden
  Overige brandveiligheid 

 • Evenementen

 • Aankleding en versiering

 • Gevaarlijke stoffen

 • Luchtbehandelinginstallatie

 • Escalatiematrix

 • Veiligheidssymbolen NEN-EN ISO 7010

  “Praktijkboek Brandveiligheid”,

  ISBN 978-94-90100-36-0, 234 bladzijden.

 


Copyright © 2022. All Rights Reserved.