x 

Winkelwagen is leeg

Wet en Regelgeving bedrijfshulpverlening

Verkoopprijs: € 45,34
Verkoopprijs zonder BTW: € 41,60
Leden korting
Bedrag BTW€ 3,74
Levertijd_groen.jpg
Beschrijving

In vele wetten en besluiten wordt Bedrijfshulpverlening direct of indirect genoemd. De Arbowet spreekt voor zich, maar als het Bouwbesluit spreekt over Ontruimplannen zonder dat te adresseren, dan mag je aannemen dat de BHV daar de uitvoerder van is. Zo zijn er vele wetten en regels waarin de Bedrijfshulpverlening vaak mede de adressant is.
In dit boek zijn de vigerende wetten en besluiten verzameld, waarmee Bedrijfshulpverlening een relatie heeft. Bij de opbouw is gekozen om eerst de wetsteksten letterlijk aan te halen, waarna uit de nota van toelichting die bij die wet of besluit hoort de BHV-relevante delen worden gepresenteerd. In het hoofdstuk opmerkingen wordt commentaar op gegeven in de vorm van redactionele toelichting en jurisprudentie.

Aan de orde komen:

 • Europese kaderrichtlijn
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Beleidsregel Arbocatalogi
 • Besluit Risico’s Zware Ongevallen
 • Burgerlijk Wetboek
 • Wetboek van strafrecht
 • Wet Veiligheidsregio’s
 • Besluit Veiligheidsregio’s
 • Wet Milieubeheer
 • Bouwbesluit 2012,
 • Wabo, Bor, Mor,
 • Jurisprudentie BHV en Bedrijfsbrandweren

 

ISBN 978-94-90100-12-4


Copyright © 2022. All Rights Reserved.