x 

Winkelwagen is leeg

Bedrijfshulpverlener Brand, Evacuatie en Communicatie

Verkoopprijs: € 10,25
Verkoopprijs zonder BTW: € 9,40
Leden korting
Bedrag BTW€ 0,85
Levertijd_groen.jpg
Beschrijving

Het boek Brand, Evacuatie en Communicatie is gebaseerd op bedrijfshulpverlening in bedrijven met een laag risicoprofiel zoals kantoren, werkplaatsen, winkelbedrijven, scholen, enzovoort. Het behandelt de elementaire hulpverlening gezien vanuit de Brandweerzorg en dekt daarmee de taakgebied “het blussen van branden” en “het evacueren en alarmeren” af uit artikel 15 van de Arbowet.
De boeken zijn geschreven door een team van deskundigen; daarnaast is inbreng gegeven door docenten die dagelijks werkzaam zijn in de bedrijfshulpverleningspraktijk.

Aan de orde komen:

  • Organisatie BHV
  • Veiligheid
  • Maatregelen bij brand en rook
  • Communicatie en communicatiemiddelen
  • Ontruimen en evacuatie
  • Nazorg, Salvage

 

ISBN 978-94-90100-00-1


Copyright © 2022. All Rights Reserved.