x 

Winkelwagen is leeg

Leidinggevende Coördinatoren BHV

Verkoopprijs: € 63,17
Verkoopprijs zonder BTW: € 57,95
Leden korting
Bedrag BTW€ 5,22
Levertijd_groen.jpg
Beschrijving

Lesboek Leidinggevende Coördinatoren BHV  Inkijkexemplaar

In het boek Leidinggevende Coördinatoren BHV komen alle onderwerpen aan de orde als basiskennis voor hen die leidinggeven aan BHV-organisaties binnen kleinere onderneming en instellingen met een laag risicoprofiel.
De uitgave is een goede mix van onderwerpen uit theorie en praktijk. Kenmerken hierbij zijn het adviseren en ondersteunen van de directie van een onderneming of instelling met betrekking tot het ontwikkelen van beleid op het gebied van bedrijfshulpverlening, risicobeheersing en andere vormen van interne hulpverlening.


Aan de orde komen:

 • Wet- en regelgeving
 • Arbowet, Arbocatalogus, Wet en Besluit Veiligheidsregio’s, BRZO, Millieubeheer en Bouwbesluit
 • Risicoanalyse
 • Risico’s, Risicomatrix, Risicoranking Fine & Kinney
 • Opzetten en uitvoeren van de RI&E
 • Wettelijke achtergrond, Opzetten en uitvoeren van een RI&E
 • Risicomanagement
 • Arboveiligheid, Risicomanagement, Ongevalmodel
 • Communicatie
 • Wat is communicatie? Verbale en non-verbale communicatie. Communicatie met media.
 • Leidinggeven
 • Crisissituaties, Leidinggeven
 • Crisisbesluitvorming
 • BHV-plan
 • Opzetten BHV-organisatie, Functieprofielen, Rechtsbescherming, Oefeningen, Materialen
 • Brandveiligheid
 • Bouwbesluit, Brandpreventie, Brandbestrijding, Vluchtwegen, Noodverlichting
 • Externe hulpverleningsdiensten
 • Brandweer, Politie, Ambulancedienst, GHOR, Wet Veiligheidsregio’s, GRIP, Salvage
 • Aanvalsplannen en bereikbaarheidskaart

 

ISBN 978-94-90100-39-1


Copyright © 2022. All Rights Reserved.