x 

Winkelwagen is leeg

Management Handboek Bedrijfshulpverlening

Verkoopprijs: € 111,07
Verkoopprijs zonder BTW: € 101,90
Leden korting
Bedrag BTW€ 9,17
Levertijd_groen.jpg
Beschrijving

Bedrijfshulpverlening is maatwerk. De Arbowet omschrijft in artikel 15 lid 2 de drie taakgebieden van de Bedrijfshulpverlening en zet in lid 3 het Hoofd BHV aan het denken, om de BHV haar taken “naar behoren” te kunnen laten uitvoeren. Het “naar behoren” is meer dan alleen het schrijven en onderhouden van een BHV-plan en een Ontruimplan. Een HBHV functioneert altijd op het snijvlak van veiligheidskunde, wet- en regelgeving, management en communicatie, planning en voorbereiding.
In dit management handboek dragen vakauteurs hun kennis en kunde uit als handbagage voor de leidinggevenden aan BHV-organisaties om dat maatwerk te kunnen leveren.

1.    Wet- en regelgeving

Vele wetten en besluiten hebben direct of indirect met BHV te maken. In dit hoofdstuk passeren Arbowet en –regelgeving, de wet en besluit Veiligheidsregio’s, BRZO, Bouwbesluit/Woningwet, Milieuwet en Wabo de revue.

2.    Risicoanalyse

Het ene risico is het andere niet. Hoe bepaal je prioriteiten. De risicomatrix en ranking met Fine en Kinney komen aan de orde, alsmede een klein beetje kansrekening.

3.    Van RI&E naar BHV

De nota van toelichting van de Arbowet is daar heel simpel in: de RI&E is de opmaat naar de BHV, maar hoe doe je dat?

4.    Risicomanagement en ongevalsmodel

Risicomanagement is een drie-eenheid tussen hardware, management en cultuur. Verder wordt een Arbozorgsysteem volgens de OHSAS 18001 uitgelegd.

5.    Communicatie

Communicatie is een wezenlijk managementonderdeel, niet alleen in crisistijd, maar ook bij het implementeren van het BHV-plan. Hoe werkt communicatie en hoe schrijf je een communicatieplan?

6.    Crisisbesluitvorming

Tijdens de crisis loopt niets meer normaal. Toch moeten er ingrijpende besluiten genomen worden. Wat moet je doen en vooral wat moet je niet doen!

7.    BHV-plan

Zet je de organisatie op als scenariobestrijding of als procesbenadering?

8.    Leiderschap en psychosociale nazorg

Wat vindt een psycholoog  van de relatie tussen leiderschap en communicatie. En dan is er iets ernstigs gebeurd, waar let je dan op met psychosociale nazorg en traumatische ervaringen.

9.    Business Continuity Management

Hoe belangrijk is het nu al na te denken over wat er geregeld had moeten zijn, nadat de catastrofe zich heeft voltrokken.

10.    Brandveiligheid

Wat leert het Bouwbesluit over preventie en voorzieningen, en is er altijd een ontruimplan nodig?

11.    Externe hulpverlening

Een uiteenzetting over de rode, blauwe en witte kolom en de GRIP-systematiek.

12.    Bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen

De brandweer stelt ze samen, maar hoe komt ze aan de informatie?

13.    Bijlagen

Bommeldingen, ontruimplan, definities en normen.


ISBN 978-94-90100-10-0


Copyright © 2022. All Rights Reserved.