Terug naar nieuws

23 November Algemene Leden Vergadering

Datum: 23-11-2023.

Tijden: 14:00

Locatie: KNV-EHBO
Kwikstaartlaan 28
3704 GS Zeist

Agendapunten:

 1. Opening.
 2. Aan de agenda toe te voegen.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Notulen voorgaande vergadering.
 5. Beleidsplan 2022-2026.
 6. Secretarieel verslag 2023 en 2022.
 7. Goedgekeurde Huishoudelijke Regelementen.
 8. Bestuurssamenstelling.
 9. Financiën.
 10. Wijziging statuten.
 11. Vernieuwen NVB logo.
 12. Rondvraag en Sluiting.

Komt u naar de ALV? Laat dat dan weten door een mail te sturen naar info@nvb-bhv.nl met de bevestiging dat u komt. Dan krijgt u ook de bijbehorende bijlages toegestuurd en de uitgebreide agenda van de ALV.