Wie is NVB

De NVB is een landelijke organisatie waaraan bedrijven verbonden zijn met een bedrijfshulpverleningsorganisatie. De NVB is een in [ 1960? ] Opgerichte Non-profit vereniging waaraan bedrijven verbonden zijn met een bedrijfshulpverleningsorganisatie, Opleiders en Instructeurs. De doelstelling van de NVB is het verhogen van de beroepsmatige hulpverlening in Nederland.

De kernactiviteit van de NVB is het behartigen van de belangen van haar leden.

De NVB heeft diverse producten, waaronder:

 • BHV-onderscheidingen
 • Boeken: Lesboeken BHV, Management Handboeken
 • CD-rom BHV in de praktijk RI&E
 • Een al jarenlang groot succes is onze Managementleergang Hoofd BHV. De NVB heeft al veel personen mogen opleiden tot Hoofd Bedrijfshulpverlener. Hiernaast biedt de NVB de Opleiding Coördinator BHV aan.

Beide opleidingen zijn gecertificeerd volgens ISO 17024.

Kijk voor meer Opleidingen en Workshops bij: Opleidingen

Diverse bedrijven en instellingen zijn al jarenlang lid van de NVB, waaronder: MKB-ondernemingen, Gezondheidzorg, Overheden en Industrieën.

Netwerk en activiteiten van de NVB:

 • Advisering over BHV-plannen, ontruimplannen, BHV-risicoanalyses, opleidingen, examens
 • Uitgeven van lesboeken en management handboeken op het gebied van BHV
 • Promoten van BHV door middel van symposia, lezingen, excursies, beurzen
 • Uitgeven van “Het Hulpverleners Magazine” verschijnt 6 maal per jaar
 • Opstellen van uniforme exameneisen voor ISO 17024 examens
 • Verstrekken van algemene en specifieke BHV-informatie en  –documentatie
 • Leveren van BHV-onderscheidingen voor uw BHV medewerkers
 • Aanbieden van BHV-ongevallenverzekering
 • Kwaliteitsbewaking van BHV-producten
  Lidmaatschap
De contributie bedraagt € 300,- (excl. BTW) per jaar

 

Leden van de NVB ontvangen op de diverse producten 15% korting!