Wie is NVB

NVB is een landelijke organisatie waaraan bedrijven verbonden zijn met een bedrijfshulpverleningsorganisatie. NVB is een in 1960 opgerichte non-profit vereniging waaraan bedrijven verbonden zijn met een bedrijfshulpverleningsorganisatie, BHV opleiders en instructeurs. De doelstelling van NVB is het verhogen van de beroepsmatige hulpverlening in Nederland.

De kernactiviteit van NVB is het behartigen van de belangen van haar leden.

NVB heeft diverse producten, waaronder:

  • BHV-onderscheidingen
  • Boeken: Lesboeken BHV, Management Handboeken
  • Een al jarenlang groot succes is onze Managementleergang Hoofd BHV. NVB heeft al veel personen mogen opleiden tot Hoofd Bedrijfshulpverlener. Hiernaast biedt NVB de Opleiding Coördinator BHV aan.

Beide opleidingen zijn gecertificeerd volgens ISO 17024.

Diverse bedrijven en instellingen zijn al jarenlang lid van NVB, waaronder: MKB-ondernemingen, Gezondheidzorg, Overheden en Industrieën.

Netwerk en activiteiten van NVB:

  • Advisering over BHV-plannen, ontruimplannen, BHV-risicoanalyses, opleidingen, examens
  • Uitgeven van lesboeken en management handboeken op het gebied van BHV
  • Opstellen van uniforme exameneisen voor ISO 17024 examens
  • Leveren van BHV-onderscheidingen voor uw BHV medewerkers
  • Aanbieden van BHV-ongevallenverzekering
  • Kwaliteitsbewaking van BHV-producten
  Lidmaatschap
De contributie bedraagt € 300,- (excl. BTW) per jaar

Statuten

Bekijk hier de statuten van NVB.

 

Leden van NVB ontvangen op de diverse producten 15% korting!