AZKO + BHV

AZKO

Met ingang van 1 juli 2019 heeft het ministerie een formele erkenning toegekend aan het NVB-certificaat Acute Zorg aan Kind en Omgeving (AZKO) als een geldig certificaat voor de bredere kinderopvangsector. Deze erkenning is van groot belang, aangezien het certificaat nu als een waardevolle standaard wordt beschouwd voor het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van kinderen in verschillende opvangomgevingen.

Voor kindcentra en gastouders zijn er specifieke richtlijnen waaraan voldaan moet worden. Het is vereist dat op elke werklocatie, zowel in kinderopvangfaciliteiten als bij gastouders, te allen tijde tijdens de openingstijden minstens één medewerker aanwezig is die beschikt over een geldig certificaat Kinder EHBO. De certificaten die zijn opgenomen in het officiële Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze strikte norm, waarmee de hoogste standaarden voor eerste hulp aan kinderen worden gewaarborgd.

Deze maatregelen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de kinderopvangsector voorzien is van gekwalificeerd personeel dat in staat is om adequaat te reageren op noodsituaties en de benodigde zorg te verlenen. Hierdoor wordt niet alleen de veiligheid van de kinderen gewaarborgd, maar wordt ook het vertrouwen van ouders in de kwaliteit van kinderopvang versterkt. Het NVB-certificaat AZKO speelt hierin een centrale rol als erkenning van de bekwaamheid van professionals in het bieden van acute zorg aan kinderen in uiteenlopende situaties.

NIEUW PRODUCT

Nu heeft de NVB sinds kort een nieuw product ontwikkeld, namelijk de combinatie AZKO + BHV

De combinatie van het AZKO-certificaat (Acute Zorg aan Kind en Omgeving) en BHV (Bedrijfshulpverlening) vormt een krachtige synergie die een optimale veiligheidsstandaard waarborgt in verschillende omgevingen, met name binnen de kinderopvang en bedrijfsomgevingen.

Het AZKO-certificaat is specifiek gericht op het bieden van acute zorg aan kinderen en hun omgeving. Met de erkenning van het ministerie is dit certificaat een essentieel element geworden binnen de kinderopvangsector. Het richt zich op het adequaat handelen bij incidenten en ongevallen waarbij kinderen betrokken zijn. Het waarborgt niet alleen de veiligheid, maar ook het welzijn van de jongste leden van onze samenleving.

BHV, aan de andere kant, is gericht op het waarborgen van de algemene veiligheid binnen bedrijven en organisaties. BHV’ers worden getraind om te reageren op noodsituaties zoals brand, ongevallen en evacuaties. Ze zijn cruciaal voor het minimaliseren van risico’s en het waarborgen van een veilige omgeving voor medewerkers en bezoekers.

Wanneer AZKO en BHV gecombineerd worden, ontstaat een krachtig veiligheidsprotocol dat zowel de zorg voor kinderen als de bredere bedrijfsveiligheid omvat. BHV’ers die ook in het bezit zijn van het AZKO-certificaat, zijn goed uitgerust om niet alleen adequaat te handelen in noodsituaties in de algemene bedrijfsomgeving, maar ook specifiek bij incidenten met kinderen.

Deze combinatie versterkt niet alleen de algehele veiligheidscultuur binnen organisaties, maar biedt ook gemoedsrust aan ouders in kinderopvangsituaties. Het benadrukt het belang van een holistische aanpak van veiligheid, waarbij zowel de algemene als specifieke behoeften van verschillende doelgroepen worden aangepakt. Het resultaat is een veiligere en meer veerkrachtige omgeving voor zowel medewerkers als degenen die afhankelijk zijn van de zorg en bescherming van anderen.