Advisering & consultancy

Het adviesbureau van de NVB kan een BHV-plan voor uw bedrijf opzetten, of een bestaand BHV-plan updaten. Wanneer uw bedrijf in het kader van het Bouwbesluit 2012 een ontruimingsplan verplicht wordt gesteld of wanneer u gewoon uw ontruimingsprocedures goed beschreven wilt hebben, dan kunnen wij dat voor u uitvoeren.

BHV-plan
Geen enkel bedrijf is hetzelfde. BHV-plannen moeten daarom altijd op maat gemaakt worden. In het BHV-plan wordt beschreven hoe de BHV-organisatie functioneert, waar verantwoordelijkheden liggen, welke procedures er zijn, oefenschema’s, materiaalvoorziening, enzovoort.

Onze werkwijze daarbij is:
Wij doen een nulmeting, waarna een beleidsadvies wordt gegeven. Dit kan zijn voor een nieuw op te zetten BHV-organisatie, dan wel een update van een bestaande organisatie.
Nadat we met u overeenstemming hebben gekregen over het beleidsadvies, wordt er een BHV-plan ontwikkeld waaraan het beleidsadvies ten grondslag ligt.

 

Ontruimingsplan
Bedrijven die verplicht zijn tot het installeren van een brandmeldinstallatie en doorgemeld wordt aan de regionale alarmcentrale zijn daarbij automatisch verplicht tot het hebben van een ontruimplan. Voor alle andere bedrijven is het verstandig de procedures voor een ontruiming helder op papier te hebben, en daar ook minstens één maal per jaar mee te oefenen.
Wij kunnen voor u een ontruimingsplan opstellen conform de ontruimingsleidraden van de NEN 8112.

In het ontruimplan komen zaken aan de orde als:

  • Alarmeringsschema’s
  • Verzamelplaatsen en ontruimroutes
  • Ontruimingsplattegronden
  • Taken en bevoegdheden

Kosten
Het uitbrengen van een BHV-beleidsadvies en het schrijven van een BHV-plan is maatwerk,

wij bieden u hier graag vrijblijvend een offerte voor aan.

 

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.