Terug naar nieuws

NVB Examinering instructeur BOC, LEH of LEH-kind

NVB Examinering instructeur BOC, LEH of LEH-kind

NVB heeft 3 datums gepland waarop de examinering instructeur BOC, LEH of LEH-kind kan gaan plaatsvinden.

De datums zijn 17 april, 18 april en 14 mei 2024.

Bij voldoende aanmelding is het mogelijk om op één van deze dagen het NVB examen instructeur BOC, instructeur LEH of instructeur LEH-Kind af te leggen.

LEH-Kind wordt ook wel het AZKO examen (Acute Zorg aan Kind en Omgeving) of Kinder-EHBO examen genoemd.

Het is mogelijk om aan één examen deel te nemen (bijvoorbeeld BOC) of aan meerdere examens. De combinatie van alle drie examens is mogelijk op één dag.

Bij afname van meer dan één examen is de lunch inbegrepen.

De locatie wordt bepaald aan de hand van de opgave van kandidaten, het beschikbaar stellen van een eigen locatie is bespreekbaar.

Let op, de examinering vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen. Van de drie genoemde datums wordt één datum gekozen waarop de examens plaatsvinden, afhankelijk van de aanmeldingen.

Mocht u kandidaten kennen die ook geïnteresseerd zijn in de NVB examinering dan kunnen deze kandidaten ook aangemeld worden.

Tot 1 maart 2024 is aanmelden mogelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@nvb-bhv.nl

Graag in de mail vermelden:

– Beschikbaarheid van datum (bij voorkeur meerdere opties doorgeven)

– Naam kandidaat (kandidaten)

– Geboortedatum

– Welk examen of combinatie van examens

Voor vragen kunt u mailen naar info@nvb-bhv.nl