Lesboek Leidinggevende Coördinatoren BHV

 57,95

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Artikelnummer: 1023 Categorie:

Beschrijving

In het boek Bedrijfshulpverlening voor Leidinggevenden komen alle onderwerpen aan de orde als basiskennis voor hen die leidinggeven aan BHV-organisaties binnen kleinere onderneming en instellingen met een laag risicoprofiel.

De uitgave is een goede mix van onderwerpen uit theorie en praktijk. Kenmerken hierbij zijn het adviseren en ondersteunen van de directie van een onderneming of instelling met betrekking tot het ontwikkelen van beleid op het gebied van bedrijfshulpverlening, risicobeheersing en andere vormen van interne hulpverlening.

Aan de orde komen:

 • Wet- en regelgeving
  • Arbowet, Arbocatalogus, Wet en Besluit Veiligheidsregio’s, BRZO, Milieubeheer en Bouwbesluit
 • Risicoanalyse
  • Risico’s, Risicomatrix, Risicoranking Fine & Kinney
 • Opzetten en uitvoeren van de RI&E
  • Wettelijke achtergrond, Opzetten en uitvoeren van een RI&E
 • Risicomanagement
  • Arboveiligheid, Risicomanagement, Ongevalmodel
 • Communicatie
  • Wat is communicatie? Verbale en non-verbale communicatie. Communicatie met media.
 • Leidinggeven
  • Crisissituaties, Leidinggeven
 • Crisisbesluitvorming
 • BHV-plan
  • Opzetten BHV-organisatie, Functieprofielen, Rechtsbescherming, Oefeningen, Materialen
 • Brandveiligheid
  • Bouwbesluit, Brandpreventie, Brandbestrijding, Vluchtwegen, Noodverlichting
 • Externe hulpverleningsdiensten
  • Brandweer, Politie, Ambulancedienst, GHOR, Wet Veiligheidsregio’s, GRIP, Salvage
 • Aanvalsplannen en bereikbaarheidskaart

“Coördinator Bedrijfshulpverlening”, Uitgave NVB Lochem.

ISBN 978-94-90100-28-5. 250 blz.