Tijdens de coronapandemie trainen

BHV en EHBO trainingen kunnen doorgaan. Deze cursussen en trainingen (noodzakelijk voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf) vallen onder de uitzonderingsregel van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zorg voor een veilige training. Werken volgens het brancheprotocol veilig trainen en de richtlijnen van het RIVM.